Rebas Groep

Contact Incasso   Debiteurenbeheer  

Welkom op de website van ReBas Groep

Op basis van een uniek concept biedt de Rebas Groep een uitgebreide dienstverlening aan op het gebied van creditbeheer. De dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

- Incasso
- Debiteurenbeheer
- Training
- Consultancy
- Invordering voor gemeentes en waterschappen
- Schuldbeheer voor ondernemers

Deze onderdelen worden binnenkort op deze website nader toegelicht.

Concept

Het belang van de debiteurenadministratie wordt niet altijd op waarde geschat. De debiteurenadministratie is altijd de laatste fase binnen een onderneming, alles wat eerder in het proces niet goed is gegaan komt uit op de debiteurenafdeling.

Het concept van de Rebas Groep is gebaseerd op het oplossen en verbeteren van uw problemen op het gebied van debiteuren- en incassobeheer en daarnaast helpen wij u graag om uw processen in kaart te brengen en u van advies te voorzien om toekomstige problemen op debiteurengebied te voorkomen. Ook heeft de ReBas Groep ruime ervaring in het opzetten van uw debiteurenadministratie.

Binnen ons concept staat uw duurzame relatie met uw klant centraal.

project name
Debiteuren zijn ook klanten.
De kracht van onze werkwijze is onze persoonlijke benadering. In contact komen met de debiteur staat voorop. Het creëren van open communicatie en vertrouwen is de basis van ons succes. Onze ruime ervaring heeft geleerd dat een sociale aanpak een gunstige invloed heeft op de houding en het gedrag van uw debiteur.
"Vergeet niet dat achter iedere debiteur vaak een uniek verhaal schuilgaat".

Geld innen is tegenwoordig niet eenvoudig.
Emotie speelt een belangrijke rol.
Onze visie is dat begrijpelijke taal, aandacht voor de persoonlijke situatie van uw debiteur, geduld en een actieve motiverende houding de kans vergroot dat uw rekening wordt betaald.

Ieder dossier krijgt van ons zijn 'eigen' aanpak. Uitgangspunt bij het zoeken naar een oplossing is om de weg van de juridische procedure zo lang mogelijk uit te stellen.

Vertrouwen is een groot goed...Vertrouwen krijgt u niet...Vertrouwen geeft u!!!!

Geeft u het vertrouwen aan ons? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!